ИМПРОВИЗОВАНА БИОСКОПСКА ПРЕДСТАВА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ВЛАЈКОВЦУ 06.10.2023.