Документи

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЗАВРШНИ РАЧУН 2022.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД 2021/2022. ДО 2025/2026. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2020. ГОДИНУ

КОМПЛЕТАН ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ

КОМПЛЕТАН ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ

КОМПЛЕТАН ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2017. ГОДИНУ

СТАТУТ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОРОВНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Корисни линкови

Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Педагошки завод

Град Вршац

Географија за сваког (ауторски сајт нашег наставника)

Друштво математичара Србије