POSETA OSMAKA POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI

Naši osmaci su 4. Maja posetili Poljoprivrednu školu u Vršcu.