ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ВЛАЈКОВЦУ УЧЕНИКА Љ. И 3. РАЗРЕДА