PROLEĆNICA

Evo još jednog video priloga za obradu nastavne jedinice pesme „Prolećnica“Jovana Jovanovića Zmaja za treći razred osnovne škole.
Film prati tekst sa pojedinostima iz života čika Jove Zmaja prilagođenih uzrastu kome je video namenjen.
Lep pozdrav, Edu teatar.