PRAVLJENJE IGRAČAKA POMOĆU „ŠTAPA I KANAPA“ – TREĆI RAZRED

Učenici trećeg razreda su pravili igračke od „štapa i kanapa“ ,uz predstavljanje i opisivanje na engleskom.